забележителности

Кюстендил е прекрасен град, разположен в Кюстендилската котловина. Заобиколен е от планини и прекрасна природа, което дава възможност за всякакъв вид туризъм – от маршрутно познавателен до културно-исторически.

Тракийските гробищни могили са обичайна част от пейзажа на нашите земи. Те са ценни за науката артефакти от древните времена, от една страна, и важен ресурс за развитие на туризма, от друга.

В югозападната част на Русия, във Воронежска област, на голяма площ се простира бял скалист рид. Цветът на скалите е предаден от кредни варовикови седименти, образувани преди милиони години. Сред тези скали се намира село Костомарово, а близо до него има православен манастир.