ВЕЦ

Българските власти трябва да предприемат спешни мерки за ефективен контрол върху малките водноелектрически централи, обявиха на пресконференция във вторник представители на природозащитни организации и клубове на риболовци и любители на водните спортове.

Язовир "Хамбаб", Судан

Водноелектрическите източници на енергия са по-екологични в сравнение с електроцентралите с въглища или газ, но големите бентове, необходими за генериране на електричество от водата, могат да причинят проблеми за рибите, които преминават през турбините.

Задържането на огромни количества вода при запълването на водния обем на язовира води до промени в скоростта на въртене на планетата.