ресурси

Общото количество подземна вода на планетата, която се съдържа в скалите и почвата под краката ни се изчислява на 23 млн. куб. км. Такъв обем трудно може да се онагледи, но можем да си представим, че цялата повърхност на Земята е покрита с воден пласт с дълбочина 180 м.

Бактерия

Компанията за добиване на полезни изкопаеми от астероиди Deep Space Industries (DSI) проучва възможността за използване на генетично модифицирани микроби, които да обработват ресурсите в космическите скали.

Храната на едно семейство за период от една седмица в различни части на света - това е обектът на изображение в серия от фотографии, посветени на културното, кулинарното и икономическото различие в отделни части на света.