природозащитно дело

Завършиха теренните проучвания за локализиране на гнездата на малък креслив орел в 16 защитени зони от мрежата Натура 2000, в които БЗДП работи по проекта LIFE+ „Горите на орела“.

Редица страни на Европейския съюз, начело с Германия, се обявиха за защита на ключови европейски природозащитни закони.

„Дивите лица" е кампания, която показва портретни серии на изрисувани човешки лица с шарките на животни. Идеята да се покаже мъката на животните, държани в клетки за атракция. Автор на серията е фотографът Дейвид Мичел.

Скоростта, с които светът губи своите гори, е намаляла наполовина. Това става ясно от доклад на ООН, публикуван в понеделник.

В Източните Родопи, между селата Кандилка и Сърнак, на надморска височина от около 450 m, от ботаниците Стефанов и Недялков в средата на ХХ в. е установен единственият екземпляр от вида на тракийския дъб (Quercus thracica). Неговото откриване и класифициране поражда редица трудни въпроси за науката години наред.

Почти половин милион хора призоваха Европейската комисия да спаси законите, свързани със защитата на природата в обществена консултация – брой, далеч по-голям от всеки друг, достигнат в историята на ЕС.

В края на август, десетки природозащитници от цялата страна, ще се съберат на брега на най-соленото езеро в България, за да учат и помагат на птиците. Ние от БДЗП и тази година Ви каним да станете част от магията на природозащитна бригада "Атанасовско езеро 2015", организирана в рамките на проект "Солта на живота", осъществяван от БФБ, БДЗП и "Черноморски солници" АД с финансовата подкрепа на програма LIFE+ на ЕК.

Рекордна численост на бялата лопатарка в гнездовата колония в „Пода” отбеляза изследването, проведено от практикантката в Природозащитния център на БДЗП Юлия Кестлер.

Има такова невероятно място, където се полагат грижи малките панди. Детската градина за този вид мечка се счита за най-любвеобилното място на Земята. Вижте защо!

Египетски лешояди

Резултатът от мониторинга в България донесе добри новини на екипа на „Помощ за египетския лешояд“. Броят на заетите територии е 28, като 27 от тях са заети от двойки – с 3 двойки повече от миналата година (установени са две нови двойки в Северна България и една в Източни Родопи).

Netta rufina

Поредица наблюдения на две двойки червеноклюни потапници (Netta rufina) през пролетта на 2015 г. дават надежда, че видът може би ще пристъпи към гнездене в защитената местност „Пода”.

Малкият бозайник, чиято родина е Югоизточна Азия, се превръща в най-желан домашен любимец в много държави – жесток факт, който обрича популацията му на изчезване. Научете повече за този чудноват бозайник.

Научете повече за международния правов прецедент, който може да постави взаимоотношенията между хората и някои групи животни на нов етап на развитие. Споделяме с вас материала на www.advocati.org по този интересен въпрос.

Тридесет елена лопатири бяха пуснати на свобода в ловно-стопанския район на ловно-рибарска дружина с. Черноочене към Ловно-рибарско дружество – Кърджали, в Източните Родопи, на 21 януари 2015. Разселването на животните стана на специално събитие, с което бе даден старт на проект общоевропейска инициатива Rewilding Europe за възстановяване на дивата природа.

Популацията на тигри в Индия се е увеличила с 30% за последните четири години.

Страници