НИГГГ

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе „Ден на картата“. Събитието се организира по повод отбелязването на Международната година на картата (2015-2016 г.) от Катедра „Картография и ГИС“ към Геолого-географския факултет на СУ, Българската картографска асоциация и Департамент „География" на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Изключително сме щастливи от поздравителния адрес, който получихме в днешния следобед. Искрена благодарност към екипа на департамент География в НИГГГ на БАН за добрите пожелания и успешното сътрудничество!

Мариан Върбанов

Имаме честта и удоволствието да ви представим интервюто с ръководителя на департамента по География в Националния институт по геофизика, геодезия и география на Българската академия на науките, хидролога доц. д-р Мариан Върбанов.

Департаментът по География към Националния институт по геофизика, геодезия и география обябява конкурс за докторанти.