химия

Химичният състав на Земята е напълно различен от този на скалите, които вероятно са образували планетата. Учени смятат, че са намерили отговора на тази дългогодишна загадка. Според тях постоянните сблъсъци, които са формирали планетата може да променили състава й.

Редица думи имат произход, свързан с географските имена - маратон, джинси, бунгало и т. н. Някои географски имена са се разпрострели и над други научни полета. Такъв пример е химията. С тази статия ще ви обясним произхода на имената на "географските" химични елементи.