чаша

Географ означава да си любознателен към света, но и отговорен към него, а Географията е интересна наука, до която всеки трябва да се докосне.