бактерии

Един единствен бактериален вид може да ускори топенето на ледовете в Гренландия. Фотосинтезиращ микроб от вида Phormidesmis е идентифициран като виновник за потъмняването на Гренландия.

Екип от канадски предприемачи от Калгари е разработил бърз и лесен метод за наблюдение на качеството на водата. Технологията, наречена FRED (Field-Ready Electrochemical Detector) използва генетично модифицирани бактерии.

Ако човешки екипаж се приземи на Марс през 30-те години на нашия век, каквито са плановете, най-важното условие за оцеляването му ще бъде способността за самостоятелно задоволяване на нуждите му от ресурси, тъй като няма да може да транспортира големи количества товар от Земята.

Бактерията, причиняваща чума

Оказва се, че е възможно черните плъхове (Rattus rattus) да не са виновни за епидемиите от чума, която е пренесена в Европа в средата на XIV в. Вместо това следите водят към гризачите от вида монголска песчанка (Meriones unguiculatus) в Азия.

Руски екип успя до достигне до езерото Восток, намиращо се под 4 km антарктически лед. Езерото е изолирано под ледниците от 15 милиона години и може да съдържа невиждани досега форми на живот, които дори да наподобяват живота на други планети.

Бактерия

Компанията за добиване на полезни изкопаеми от астероиди Deep Space Industries (DSI) проучва възможността за използване на генетично модифицирани микроби, които да обработват ресурсите в космическите скали.