учебни планове

Асоциацията на професионалните географи и регионалисти с призив за символичен протест под надслов „Учителите по география настояват за равнопоставеност".

„Благополучието или нещастието на всеки народ зависи от това, как е изградено обучението и възпитанието на децата“ (Г. Зардаби)