строеж на Земята

Изследователски екип, ръководен от Робърт Хейзън от Института „Карнеги“, е изчислил с помощта на високотехнологична система за статистически модели, че на Земята има 1563 все още неоткрити минерала, които да бъдат добавени към известните вече близо 5000.

С помощта на гигантски резервоари с органична течност, заровени под планина в Италия, учени са успели да съберат нова информация за произхода на призрачните частици, произвеждани от Земята, познати като неутрино. Изследването предоставя данни за видовете радиоактивни елементи, които се намират във вътрешностa на планетата, както и за въздействието им върху нея.