пеликани

Дългогодишните ни усилия за опазване на къдроглавите пеликани се увенчаха с огромен успех!