летища

Дали новината трябва да буди притеснение от екологична гледна точка, или това ще допринесе за опазването на Ледения континент?