ледена епоха

Възможно е следващата ледена епоха да се отложи с над 50 хиляди години, заради парниковите газове, изхвърлени в атмосферата от човека, посочват учени в Германия.

Ново изследване показва, че температурите на Земята са достигнали арктически стойности във Флорида, Египет и други предполагаемо по-топли екваториални региони по време на рязка промяна на климата, наричана “Земя-снежна топка”.