детски градини

Покривът на овалната сграда е безкрайна площадка за игра, а дърветата растат направо през учебните стаи.