графика

Промените в климата в периода 1850 до 2016 по сезони в световен мащаб са визуализирани по доста впечатляващ начин.