географски имена

Енциклопедичен справочник обедини различните наименования на населени места, реки, планини, местности в България, които те са получавали през годините.