Ваня Денчева

Наш гост в рубриката за географски интервюта е Ваня Денчева, уважаван учител и признат специалист от град Казанлък.