Тестове

Настоящата ни тестова игра е посветена на „познатия и непознат" град Габрово. Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Ангел Стефанов, ученик в 11. клас на ПТГ „Д-р Никола Василиади"  - гр. Габрово. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на Северозападния регион. Автор на теста е учителката по география от град Белене Ели Стойкова. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на една от най-големите и многолюдни държави - Индия. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Освобождението на България. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев учител по география и икономика в СОУ "Св. Патриарх Евтимий" град Пловдив. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на географията на Сибир. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на САЩ. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на селищата в България. Автор е учителят по география Станчо Генчев. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на географията на исляма. Автор на теста е студентът по География Калин Сейменов. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на християнската религия. Автор на теста е студентът по География в Софийския университет Калин Сейменов. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на географията на най-голямата по площ държава в света - Русия. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на столиците в Океания. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на столиците в Карибския регион. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на град Силистра. Автор е студентът по География Калин Сейменов. Успех!

Започни

Настоящият тест е посветен на столиците в Латинска Америка. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на столиците в Азия. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на столиците в Африка. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на европейските столици. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на Асеновград. Автор на теста е учителят по география от града Станчо Генев. Успех!

Започни

Страници