Тестове

Настоящата тестова игра е посветена на прозвищата на градовете в България. Автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Европейското първенство по футбол през 2016 г. Автор е учителят по география от Казанлък Руслан Милев. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на Куба. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на реките в Азия. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на религиозните храмове в България. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

По случай Деня на детето споделяме тематичен тест. Автори на теста са Лилия и Руслан Милеви. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на Югоизточния регион. Автор на теста е учителката по география от град Белене Ели Стойкова. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на Държавата Израел. Автор на теста е учителят по география Станчо Генчев. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на Южния централен регион. Автор на теста е учителката по география от град Белене Ели Стойкова. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на Деня на Европа. Автор е учителят по география Станчо Генчев. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на забележителните мостове в България. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев - учител по география. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на Северния централен регион. Автор на теста е училтеката по география от град Белене Ели Стойкова. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на града домакин на Българския географски фестивал 2016 г. - Казанлък. Автор на теста е студентът по География Калин Сейменов. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на границите на Република България. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е по-особена и е посветена на град Казанлък. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география и икономика в СОУ „Св. Патриарх Евтимий" град Пловдив. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на любопитни географски факти. Автор на теста е студентът по история и география Любо Стоянов. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на Рила планина. Той е разработен от студента по География в Софийския университет Калин Сейменов. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на най-високата българска планина - Рила. Успех!

Започни

Страници