Тестове

Настоящата ни тестова игра е посветена на българските реки, които преминават през областни градове. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на европейските реки, които преминават през столични градове. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на р. Росица в Северна България. Автори са Христо Кичиков, учител по география от Габрово, и Ангел Стефанов, ученик от ПТГ „Д-р Никола Васелиади”, Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на р. Янтра. Автори са Христо Кичиков, учител по география от Габрово, и Стоян Чудомиров, ученик от ПТГ „Д-р Никола Васелиади”, Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Странджа. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на расовите типове. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Расовите белези са външни и несъществени. Те не определят умствените възможности на човека, способността му да прави открития, да твори, да създава произведения на науката, изкуството, културата. Расовите белези не могат и не трябва да се използват за противопоставяне на хората. Представителите на всички раси имат общ произход, еднакво устройство и функции на тялото. Ето защо хората на Земята си приличат в по-голяма степен, отколкото се различават.

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на Света гора. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на водите на нашата планета Земя. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на езерата в най-големия континент на планетата - Азия. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на аварията в чернобилската АЕЦ. Автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на атмосферата. Автор е учителят по география Станчо Генчев. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на най-големия архипелаг в света. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на музеите в България. Той е втори на тази тематика в сайта. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на реките в континента Южна Америка. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на градовете в Руската федерация. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на региона на Персийския залив. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на ориентирането по местни признаци. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на планината Странджа. Автор е Калин Сейменов, студент по География в Софийския университет. Успех!

Започни

Страници