Тестове

Настоящата тестова игра е посветена на столицата на Каталуния. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на планината Апенини. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на езерата в континента Африка. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на островната държава Нова Зеландия. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на реките в Африка. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на планините в Европа. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на езерата, намиращи се на Балканския полуостров. Успех!

Започни

Западни Родопи притежават гъсто развита хидрографска мрежа и формират значителни по обем повърхностни водни ресури. Потреблението им има значение за функциониране на изградените хидроенергийни мощности, обезпечава битовата дейност и туристическата активност на населението. Настоящият тест предлага на читателите на Географ, поредица въпроси, посветени на хидрографските и хидроложките особености на речните течения, в този дял на планината. Автор на теста е Калин Сейменов, студент по География в Софийския университет. Успех!

Започни

Новият ни тест е посветен с географията на Германия.

Започни

Неповторимо красиви са Родопите, но не по-малко примамливи, атрактивни и интересни са и родопските села. А Вие знаете ли в кое родопско село се намира средновековната крепост и палеонтологично находище на мастодонти? Настоящият ни тест е посветен на селата в планината Родопи. Автор е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на селата в България. Нейн автор е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Рила планина. Автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на българските села и видните личности, които са родени в тях. Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на политическата география. Нейн автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е част от поредица, посветена на селата в България. Автор е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на редица интересни имена и прозвища на географски обекти. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на монархиите в света. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Задбалканските котловини, разположени между Стара планина и Средногорието. Успех!

Започни

Страници