Тестове

Настоящата тестова игра е посветена на минералните ресурси (полезните изкопаеми) на планетата. Те са изчерпаем и невъзобновим природен ресурс. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Играта е посветена на люботини моменти от животновъдството по света. Автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Европейския съюз. Автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на любопитни факти за географията на държавите по света. Автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на основните видове облаци. Автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящият тест е дело на Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на латиноамериканската страна Перу. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на българските острови в Черно море и в р. Дунав. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на някои по-особени примери за държавни граници. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на интересната и сравнително малко познатата азиатска държава Иран. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Монголия. Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Монголия. Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Тестът е посветен на паричните единици на страните по света. Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Тестът е посветен на паричните единици на страните по света. Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Тестовата игра е изготвена от Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Тестовата игра е изготвена от Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Авторите на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Страници