Река Тунджа

Въпрос 1

Границата на България с коя друга държава пресича р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
С Република Турция
Should have chosen
С Република Румъния
С Република Гърция
С Република Македония
Въпрос 2

През кой областен град преминава р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сливен
Хасково
Стара Загора
Ямбол
Should have chosen
Въпрос 3

Всички изброени реки са притоци на р. Тунджа. Коя от тях НЕ е ляв приток на реката?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Мочурица
Блягорница
Араплийска
Калница
Should have chosen
Въпрос 4

Към водосбора на коя близка река посредством канали се прехвърлят води от р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сазлийка
Should have chosen
Камчия
Стряма
Янтра
Въпрос 5

Границата между кои две области маркира р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Хасково и Стара Загора
Ямбол и Стара Загора
Сливен и Хасково
Ямбол и Хасково
Should have chosen
Въпрос 6

От коя българска планина извира р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сакар планина
Стара планина
Should have chosen
Средна гора
Странджа
Въпрос 7

Кой пролом се намира по течението на р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Хаджидимовски пролом
Белополски пролом
Сремски пролом
Should have chosen
Камилдолски пролом
Въпрос 8

Кой язовир е разположен на р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Овчарица”
„Розов кладенец”
„Тракиец”
„Жребчево”
Should have chosen
Въпрос 9

Склонове на кои възвишения не попадат във водосбора на р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Манастирски възвишения
Овчи хълмове
Should have chosen
Бакаджиците
Светиилийски възвишения
Въпрос 10

Кое твърдение за дължината на р. Тунджа на територията на България е вярно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Река Тунджа е по-дълга от р. Осъм
Should have chosen
Река Тунджа е по-дълга от р. Искър
Река Тунджа е по-къса от р. Марица
Река Тунджа е по-къса от р. Струма