Река Тунджа

Въпрос 1

Границата на България с коя друга държава пресича р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
С Република Румъния
Избрано
С Република Турция
Правилно
Should have chosen
С Република Македония
С Република Гърция
Въпрос 2

През кой областен град преминава р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сливен
Избрано
Ямбол
Правилно
Should have chosen
Хасково
Стара Загора
Въпрос 3

Всички изброени реки са притоци на р. Тунджа. Коя от тях НЕ е ляв приток на реката?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Араплийска
Incorrect
Блягорница
Калница
Should have chosen
Мочурица
Въпрос 4

Към водосбора на коя близка река посредством канали се прехвърлят води от р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Янтра
Избрано
Сазлийка
Правилно
Should have chosen
Камчия
Стряма
Въпрос 5

Границата между кои две области маркира р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Ямбол и Хасково
Should have chosen
Избрано
Ямбол и Стара Загора
Incorrect
Сливен и Хасково
Хасково и Стара Загора
Въпрос 6

От коя българска планина извира р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Странджа
Избрано
Стара планина
Правилно
Should have chosen
Средна гора
Сакар планина
Въпрос 7

Кой пролом се намира по течението на р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сремски пролом
Should have chosen
Белополски пролом
Избрано
Хаджидимовски пролом
Incorrect
Камилдолски пролом
Въпрос 8

Кой язовир е разположен на р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Овчарица”
„Тракиец”
„Розов кладенец”
Избрано
„Жребчево”
Правилно
Should have chosen
Въпрос 9

Склонове на кои възвишения не попадат във водосбора на р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Овчи хълмове
Should have chosen
Избрано
Манастирски възвишения
Incorrect
Бакаджиците
Светиилийски възвишения
Въпрос 10

Кое твърдение за дължината на р. Тунджа на територията на България е вярно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Река Тунджа е по-дълга от р. Искър
Река Тунджа е по-къса от р. Струма
Избрано
Река Тунджа е по-дълга от р. Осъм
Правилно
Should have chosen
Река Тунджа е по-къса от р. Марица