Река Тунджа

Въпрос 1

Границата на България с коя друга държава пресича р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
С Република Турция
Should have chosen
С Република Румъния
С Република Македония
Избрано
С Република Гърция
Incorrect
Въпрос 2

През кой областен град преминава р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Ямбол
Should have chosen
Стара Загора
Избрано
Сливен
Incorrect
Хасково
Въпрос 3

Всички изброени реки са притоци на р. Тунджа. Коя от тях НЕ е ляв приток на реката?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Мочурица
Калница
Should have chosen
Араплийска
Избрано
Блягорница
Incorrect
Въпрос 4

Към водосбора на коя близка река посредством канали се прехвърлят води от р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Камчия
Янтра
Избрано
Сазлийка
Правилно
Should have chosen
Стряма
Въпрос 5

Границата между кои две области маркира р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сливен и Хасково
Избрано
Ямбол и Стара Загора
Incorrect
Ямбол и Хасково
Should have chosen
Хасково и Стара Загора
Въпрос 6

От коя българска планина извира р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Средна гора
Избрано
Стара планина
Правилно
Should have chosen
Странджа
Сакар планина
Въпрос 7

Кой пролом се намира по течението на р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Камилдолски пролом
Хаджидимовски пролом
Избрано
Сремски пролом
Правилно
Should have chosen
Белополски пролом
Въпрос 8

Кой язовир е разположен на р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Тракиец”
„Овчарица”
Избрано
„Жребчево”
Правилно
Should have chosen
„Розов кладенец”
Въпрос 9

Склонове на кои възвишения не попадат във водосбора на р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Светиилийски възвишения
Incorrect
Манастирски възвишения
Бакаджиците
Овчи хълмове
Should have chosen
Въпрос 10

Кое твърдение за дължината на р. Тунджа на територията на България е вярно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Река Тунджа е по-дълга от р. Осъм
Should have chosen
Избрано
Река Тунджа е по-къса от р. Марица
Incorrect
Река Тунджа е по-къса от р. Струма
Река Тунджа е по-дълга от р. Искър