Река Тунджа

Въпрос 1

Границата на България с коя друга държава пресича р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
С Република Гърция
Избрано
С Република Турция
Правилно
Should have chosen
С Република Румъния
С Република Македония
Въпрос 2

През кой областен град преминава р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Ямбол
Правилно
Should have chosen
Стара Загора
Хасково
Сливен
Въпрос 3

Всички изброени реки са притоци на р. Тунджа. Коя от тях НЕ е ляв приток на реката?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Араплийска
Мочурица
Блягорница
Избрано
Калница
Правилно
Should have chosen
Въпрос 4

Към водосбора на коя близка река посредством канали се прехвърлят води от р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сазлийка
Should have chosen
Избрано
Стряма
Incorrect
Камчия
Янтра
Въпрос 5

Границата между кои две области маркира р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Ямбол и Хасково
Правилно
Should have chosen
Хасково и Стара Загора
Ямбол и Стара Загора
Сливен и Хасково
Въпрос 6

От коя българска планина извира р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Средна гора
Incorrect
Стара планина
Should have chosen
Сакар планина
Странджа
Въпрос 7

Кой пролом се намира по течението на р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Хаджидимовски пролом
Избрано
Камилдолски пролом
Incorrect
Сремски пролом
Should have chosen
Белополски пролом
Въпрос 8

Кой язовир е разположен на р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Овчарица”
Incorrect
„Жребчево”
Should have chosen
„Тракиец”
„Розов кладенец”
Въпрос 9

Склонове на кои възвишения не попадат във водосбора на р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Бакаджиците
Incorrect
Овчи хълмове
Should have chosen
Манастирски възвишения
Светиилийски възвишения
Въпрос 10

Кое твърдение за дължината на р. Тунджа на територията на България е вярно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Река Тунджа е по-къса от р. Струма
Избрано
Река Тунджа е по-къса от р. Марица
Incorrect
Река Тунджа е по-дълга от р. Осъм
Should have chosen
Река Тунджа е по-дълга от р. Искър