Моите резултати

Date started Date finished Точки Действия
10/13/2019 - 16:35 10/13/2019 - 16:38 20 Прегледай
07/20/2020 - 15:14 07/20/2020 - 15:17 0 Прегледай
10/08/2020 - 16:25 10/08/2020 - 16:28 70 Прегледай
04/24/2021 - 01:09 04/24/2021 - 01:12 80 Прегледай
06/20/2021 - 21:10 06/20/2021 - 21:16 70 Прегледай