Моите резултати

Date started Date finished Точки Действия
06/21/2018 - 19:11 06/21/2018 - 19:13 60 Прегледай
12/27/2019 - 23:46 12/27/2019 - 23:53 100 Прегледай
01/07/2020 - 19:47 01/07/2020 - 19:54 30 Прегледай