Обучение на учители

Обучението на учителите по география и икономика с цел подобряване на професионалната им квалификация е аспект от образователната ни мисия. От 2018 г. осъществява квалификационни обучения на учители. Ние вярваме, че работата с учителите и инвестирането в тяхната професионална квалификация е първостепенно значение за успеха на българското образование. Ето защо основен акцент от нашата дейност е организирането на обучения с иновативно съдържание и практическа насоченост. 

Чрез реализирането на проекта „Поколение на иновациите“ от програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и „Български дарителски форум“ през февриари 2018 г. нашият екип успя да обучи безплатно 71 преподаватели от цялата страна. Акцент в обучението бе ефективното прилагане в обучението по география на различни технологични приложение, достъпни безплатно през компютър, таблет или смартфон. 

В партньорство с „Център за иновации и компетентности“ от 2018 г. нашата организация осигурява обучения за предоставяне на квалификационни кредити на учителите по география и икономика. Тематиката на обученията е свързана със засилването на ролята на логическото мислене при обучението по география. Двата сертифицирани курса за квалификационно обучение са „Изграждани на логическо мислене при обучението по социално-икономическа (обществена) география“ и „Изграждане на логическо мислене при обучението по природна география“.

За повече информация свържете с нас чрез страницата ни за контакти.