Физическа география и ландшафтна екология - терминологичен речник

Физическа география и ландшафтна екология - терминологичен речник

В речника по физическа (природна) география и ландшафтна екология са представени над 4100 от термините в областта на природните географски науки: ландшафтознание, картография, палеогеография, геоморфология, климатология, хидрология, биогеография, почвознание, медицинска география, рекреационна география, опазване на околната среда. Читателят ще открие и термини от близки и сродни науки, като геология, палеонтология, астрономия, геодезия, екология и други, които намират приложение в географската литература. При съставянето на речника са използвани редица български и чуждестранни издания. Към много от термините са дадени географски примери от света и от България, и в това отношения речникът позволява добро ориентиране в глобален и регионален пространствен аспект. Речникът по физическа география и ландшафтна екология може да бъде в помощ на ученици, студенти, преподаватели и специалисти географи, както и на всички, които желаят да разширят знанията си в областта на древната и съвременна наука - Географията. 

25,00 лв.

В речника по физическа (природна) география и ландшафтна екология са представени над 4100 от термините в областта на природните географски науки: ландшафтознание, картография, палеогеография, геоморфология, климатология, хидрология, биогеография, почвознание, медицинска география, рекреационна география, опазване на околната среда. Читателят ще открие и термини от близки и сродни науки, като геология, палеонтология, астрономия, геодезия, екология и други, които намират приложение в географската литература. При съставянето на речника са използвани редица български и чуждестранни издания. Към много от термините са дадени географски примери от света и от България, и в това отношения речникът позволява добро ориентиране в глобален и регионален пространствен аспект. Речникът по физическа география и ландшафтна екология може да бъде в помощ на ученици, студенти, преподаватели и специалисти географи, както и на всички, които желаят да разширят знанията си в областта на древната и съвременна наука - Географията.