Ръководство по Физическа география на света

Ръководство по Физическа география на света

Ръководството по Физическа география с автори - Румен Пенин и Мимоза Контева, включва голям брой теми и задачи, което позволява преподавателят да избира различни варианти във връзка с решаването на конкретни дидактически проблеми. Авторите са се постарали да използват различни видове занятия - семинари, доклади и реферати, работа с географски карти и атласи, тестове, съставяне на карти, диаграми, ландшафтни проблеми и др., като за отделните континенти задачите не се повтарят. 

Ръководството е придружено от редица таблици, карти, профили и др., които облекчават изпълнението на практическите занятия и са изходен материал за разкриване на закономерности и причинно-следствени връзки между процесите и явленията в природата на континентите.

10,00 лв.

Ръководството по Физическа география с автори - Румен Пенин и Мимоза Контева, включва голям брой теми и задачи, което позволява преподавателят да избира различни варианти във връзка с решаването на конкретни дидактически проблеми. Авторите са се постарали да използват различни видове занятия - семинари, доклади и реферати, работа с географски карти и атласи, тестове, съставяне на карти, диаграми, ландшафтни проблеми и др., като за отделните континенти задачите не се повтарят. 

Ръководството е придружено от редица таблици, карти, профили и др., които облекчават изпълнението на практическите занятия и са изходен материал за разкриване на закономерности и причинно-следствени връзки между процесите и явленията в природата на континентите.