Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности и Европейския съюз

Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности и Европейския съюз

Уникална по своя замисъл и стил книга, чрез която писателят иска да запознае читателите с демографската ситуация в Европа и протичащите сложни и динамични процеси, свързани със застаряването на населението, имиграцията от Африка и Азия, потенциалните конфликти и трансформацията на идентичности. Търси се отговор на въпроса какъв е бъдещичт етниески модел на Европа и как върху него ще рефлектират демографската криза, увеличаващото се неевропейско население и липсата на граници, които изкуствено да ограничават контактите между хората. Анализирани са и заплахите за бъдещето на континента от конфликти по осите "коренни"-"нови" европейци и най-вече християни - мюсюлмани.

17,00 лв.

Уникална по своя замисъл и стил книга, чрез която писателят иска да запознае читателите с демографската ситуация в Европа и протичащите сложни и динамични процеси, свързани със застаряването на населението, имиграцията от Африка и Азия, потенциалните конфликти и трансформацията на идентичности. Търси се отговор на въпроса какъв е бъдещичт етниески модел на Европа и как върху него ще рефлектират демографската криза, увеличаващото се неевропейско население и липсата на граници, които изкуствено да ограничават контактите между хората. Анализирани са и заплахите за бъдещето на континента от конфликти по осите "коренни"-"нови" европейци и най-вече християни - мюсюлмани.