Географски събития

Вие сте тук

Географският календар всяка година включва редица  събития с образователен характер. Най-значимото за нас събитие е Българският географски фестивал. Фестивалът съществува от 2015 г. Негови главни съорганизатори са Географ БГ и Българското географско дружество. От своето начало фестивалът събира стотици учители, ученици, студенти, учени и приятели на Науките за Земята от цялата страна за няколко дни в поредица от образователни и научнопопулярни събития - изложби, презентации, демонстрационни щандове, ученически състезания и др. Неговата цел е да осъществи връзка между образованието, науката, бизнеса и НПО-сектора в областта на науките за Земята. Всяка година събитието се провежда на различно населено място в България, в зависимост от инициативността на местната географска и образователна общност.

Първото издание на географския фестивал бе в Ямбол (2015), второто – в Казанлък (2016), третото - в Пазарджик (2017), а четвъртото – в Русе (2018). През 2016 г. в Русе организирахме съвместно с издателство „Булвест 2000“ Ден на географията. 

През 2018 г. съвместно с Българското географско дружество и българоезичната версия на Уикипедия в партньорство с Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН организираме провеждането на първия Географски редактон - кампания за популяризирането на българската географска наука в най-голямата свободна онлайн енциклопедия. 

Всички събития

Страници