България – география на свободата

Време на събитието

неделя, May 13, 2018 (цял ден)

Място на събитието

България, освен красива и уникална природа, има и сериозни традиции в географската наука. През 2018 г. се навършват 150 години от рождението на първия български географ акад. Анастас Иширков, 120 години от първата лекция по география в СУ “Св. Климент Охридски”, 55 години от създаването на Геолого-географския факултет и 100 години от основаването на Българското географско дружество.
 
Доц. Георги Бърдаров, зам. декан на Геолого-географския факултет в СУ “Св. Климент Охридски” и писател, хвърля поглед към знаковите събития и личности, природните и обществени закономерности, които допринасят за развитието на географската наука у нас, и разказва защо само тук се чувства истински свободен и щастлив!

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро