Географски презентации

Поканете нашия екип на гости, за да ви представим научно-популярна презентация във Вашето училище или на Вашето събитие.

Форматът и тематиката на презентацията ще определим съвместно с Вас в зависимост от аудиторията и събитието. Сред темите ни за презентиране са „Извънземните места на Земята“, „Изчезналите светове“, „Велики пътешествия“, „Ледена епоха“, „Къде са птиците на Гуам?“, „Чудният свят на островите“, „Дунав - европейската река“, „Ледената Антарктида“ и др. 

Допълнително можем да изготвим тематични презентации в обхвата на науките за Земята, пътешествия, опазване на околната среда, географско образование, комуникация в науката, въведение в ГИС, дистанционни изследвания и др.

За повече информация свържете се с нас чрез страницата ни за контакти.