Българознание

Ваканция в България е повече от завръщане у дома за българските деца в чужбина. При баба и дядо в родния град, игри и приключения с приятелите от летата, слънчево море и зелен Балкан. Ваканция в България е българска реч, книжки на български език, български традиции и спомени. И така до другото лято...

През останалото време от годината вашето дете учи, говори и пише на английски, немски, испански, френски, гръцки, може би. Родното слово се изучава и говори вероятно единствено в българския ви дом в чужбина и неделното училище във вашия град. А учи ли се вашият ученик на правопис и правоговор, „Аз съм българче“, Вазов, Каралийчев, народни приказки и български фолклор? Или забравя български думи, замества ги с чужди?

Красотата на родния език е в неговото познаване, разбиране, правилно говорене и писане. Съчетайте българската ваканция на Вашето дете с лятни занимания, посветени на родните език, култура, история и география. 


Летните занимания за деца Българознание на Географ БГ (в София) предоставят идеална възможност за припомняне, подобряване и усъвършенстване нивото на родния език за българските деца, живеещи в чужбина.

Едно занимание (90 мин.) включва един час български език и един час география, история и култура на България, като занятията са индивидуални и са адаптирани за конкретните нужди на детето.

Екипът на Географ БГ предлага и опция за продължаване на обучението и дистанционно чрез Skype и онлайн образователни ресурси.

За повече информация и условия за записване се свържете с нас чрез страницата ни за контакти. 
За методиката на обучение по български език свържете с нашия обучител Яна Ванчева, телефон: +359 88 6077 419.

По-долу може да видите какво включват и за кого са подходящи Индивидуалнитеи Летните  занимания за деца и ученици:

 • Обучение по правопис и правоговор;
 • Съчиняване на собствен текст;
 • Четене и разказване на любими произведения от българската и световна класика за деца;
 • Изучаване на български автори, литературни произведения и художествени текстове; 
 • Изувачаве на българска история, география, етнография и култура;
 • Ролеви игри, игри на асоциации и други;
 • Възможност за участие в научни и опознавателни екскурзии в България;
 • Възможност за организирано посещение на музеи и културни институции в София;
 • Подготовка за изпита „Външно оценяване след 7. клас";
 • Подготовка за полагане на Държавен зрелостен изпит;

 • Българчета, които живеят със семействата си в чужбина, но се връщат в България за летния сезон;
 • Деца от билингвистични семейства; 
 • Всички ученици, идващи от чужбина, за да се подготвят за обучение в българските училища по образователните стандарти на Министерството на образованието и науката;
 • Всички любознателни деца, живеещи в България;