Забележително видео показва миграцията на хората на изкуството 2600 г. назад във времето

Местата на раждане са отбелязани със син цвят, а тези на смъртта - с червен. Когато всички тези данни се насложат върху географската карта, ясно се забелязват културните средища в различните части на света. След откриването от европейците на Новия свят и неговите центрове се вижда появата на миграционни вълни и образуването на нови културни средища.

Видеото показва Рим като "център на света" в ранните епохи, прогреса на Пътя на коприната, разцвета на Париж като културна столица през XX в. и последващото раздробяване на културните средища в света.

Posted by geolub

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро