За мястото на географията в бъдещето на българското образование

Идеята да предоставя информация относно проекта на наредбата (чрез приложенията) за учебния план на МОН към новия Закон за предучилищното и училищното образование е тя да достигне до по–голям брой читатели (учители, университетски преподаватели и любители на географията). 
 
 
След запознаването й да се предизвика една широка дискусия по проблема с малкия брой часове по география в основната степен (5., 6.  класове), който ще останат в следващите години в българското училище.
 
 
Редно е да  излезем с една обща позиция пред МОН за увеличаване броя на часовете в основната степен (5.-6. клас) от 1,5 часа на 2 часа.
 
 
Въвеждане на географията като задължителен  учебен предмет във втори гимназиален етап 11. и 12. клас. Общата култура на всеки човек се формира от родната география, родната история и родната литература!!!
 
 
В основната степен на образование (5., 6.  класове) географията отново остава 1,5 часа седмично (няма повишение на часовете)
Има завишение от 0,5 часа седмично в 7. клас (2 часа седмично). Задължителното изучаване на географията  и изграждането на географска култура у учениците приключва в 10. клас (Първи гимназиален етап)
 
 
Във втори гимназиален етап (11. и 12. клас) изобщо не се предвижда да се изучава география като задължителен учебен предмет и тя изчезва в небитието.
 
 
География в 11. и 12. клас ще изучават ученици, които са я избрали като профилиращ предмет. Само за сравнение история и цивилизации в 10. клас ще се изучава 3,5 часа годишно, а география и икономика 2,5 часа годишно. Географията като учебен предмет в българското училище отново е бутната в „ъгъла“. Срокът за предложения за промени в броя на часовете пред МОН е 9 ноември 2015 г.
 
 
Силно се надявам да се обединим и да излезем с общо предложение пред МОН за увеличаване на часовете по география и икономика в 5., 6. класове на 2 часа седмично и въвеждането на географията като задължителен предмет в 11. и 12. класове.
 
 
По-долу съм извадил информация от приложенията към проекта на наредба за учебния план на от сайта на МОН към новия Закон за предучилищното и училищното образование, който ще влезе в сила от следващата учебна година за 1. и 5. клас, а от 2019/2020 г за 8. клас.
 
 
 
 
Информацията е взета от приложенията към проекта на наредба за учебния план от сайта на МОН
 
 
Автор: Станчо Генчев
     
 

Posted by dimitar.zhelev

3 Коментара - За мястото на географията в бъдещето на българското образование

Иван Дреновски (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Управителният съвет на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) подготвя две отделни писма с предложения по проектите за две от най-важните наредби, за държавните образователни стандарти - тези за учебния план и общообразователната подготовка. Има и призив за национален символичен протест на учителите по география и икономика на 09.11.2015 (понеделник) под наслов "Учителите по география настояват за равнопоставеност". Очаквайте още подробности по темата и указания за начина по който да изразите подкрепа.

Радка Иванова (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Мисля,че недостига на време в 5 и 6 кл.е причината за ниското равнище познания на децата по предмета-много материал/малко време.Часовете в 12 клас и сега са загуба на време..1ч.седмично..не е обучение..География на България в 10 клас за повече/2.5 ч/ е добре.

Надежда Петкова (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Това са важни неща за учителите и неведнъж сме се обърщали и в министерството и в профсъюзите, едните не ни обръщат никакво внимание, а другите си пишат актив. В крайна сметка се оказа, че са слаби позиците ни на ниво началници на отдели и министерско управление, зам. министри и пр. Точно те вземат решенията. Нашият експерт по география в министерството никога не ни дава адекватно обяснение как се се е стигнало да намаляването на часовете и защо географията губи позиции в средното образование.

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро