В Стара Загора ще бъде изградена интелигентна транспортна система

Проектът, по който ще бъде направено нововъведението, се нарича „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в градски транспорт на гр. Стара Загора” и ще бъде подписан на 28 август (четвъртък). Избраният изпълнител по Закона за обществените поръчки е "ИКОМ" ООД, гр. Пловдив, съобщиха от пресцентъра на общината.
 
Договорът е на стойност 5 730 895 лв. с ДДС и е част от проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.
 
 

Posted by geolub

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро