В Софийския университет се проведе конференция „Ден на картата“

Деканът на Геолого-географския факултет доц. д-р Филип Мачев поздрави присъстващите в Аулата и подчерта, че за геолозите е немислимо да извършват теренна работа без картите. Доц. Мачев се върна назад във времето, когато за получаване на достъп до топографска карта е било необходимо попълването на десетки документи, и подчерта колко бързо се развива науката в тази област.
 
 
Доайенът на картографската общност в Софийския университет доц. Давидков припомни, че през 2015 г. се навършват 420 г. от създаването на първия атлас в света. Екземпляр от него се съхранява в Централната библиотека на СУ. Той показа пред аудиторията копие на атласа, създаден от Герардус Меркатор през 1595/6 година.
 
 
 
Във фоайето пред Аулата бе представена изложба за картата, в която можеха да бъдат видени стари карти, сред които и първата българска карта, създадена и отпечатана в Пловдив през 1862 г., както и съвременни произведения на картографско издателство.
 
 
 
По време на конференцията бяха изнесени различни доклади за актуални научни проблеми в областта на картографията.
 
 
Източник: Сайт на СУ
 

Posted by dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро