Стоян Недков, председател на БГД: Основната мисия на дружеството е да обединява географите

Стоян Недков
Geograf.bg: Какво е първото нещо, което новоизбраното ръководство на БГД ще предприеме?
 
Стоян Недков: Задачите, които имаме да свършим са толкова много, че ми е трудно да отделя една, която да поставя на първо място. Но ако трябва да се посочи най-значимото нещо в рамките на мандата на това ръководство то е отбелязването на стогодишната на дружеството през 2018 г., която съвпада и със 150-годишнината от рождението на проф. Анастас Иширков. Първата стъпка ще бъде за възстановяване на надгробната плоча на проф. Иширков. На общото събрание на дружеството вече беше прието решение в тази насока, както и за стартиране на подготовката за голяма конференция, с която да се отбележат тези забележителни събития.   
 
 
Geograf.bg: Какви са основните насоки на работата, която предстои на ръководството на БГД за следващите 4 години?
 
Стоян Недков: Основният приоритет на ръководството ще бъде изграждането на организационната структура. За мен е много важно всеки член да бъде въвлечен в дейността на дружеството. За това се нуждаем от добра организация. Вече имаме разработена работна версия за организационна структура, която предстои да се доразвие, след което ще бъде обсъдена и приета от управителния съвет на дружеството. Идеята е да има отделни структури както по отрасли, така и на регионален принцип. Връзката между отделните структури и управителния съвет да се осъществява посредством координатори, чрез които да се достига до всеки член. 
 
Вторият приоритет е възстановяване на дейността на дружеството и неговото реализиране е пряко продължение от първия. Дейностите в дружеството ще бъдат насочени към постигане на основните му цели, а именно, развитие на всички направления на географската наука, изграждане на съвременна комуникационна среда и популяризиране на достиженията на географията. Много важна задача е създаването на добре функциониращ уебсайт на дружеството, който да стане основна платформа за общуване и размяна на идеи. Възнамеряваме да възстановим и публикационната дейност. Ще организираме, разбира се, различни форуми като конференции, семинари, работни срещи, както за дискутиране на актуални въпроси и проблеми, така и за популяризиране на всичко ново и интересно в географията. Ще подпомагаме реализирането на проекти и проучвания, като искаме да увлечем в тази практична, но и мечтателна наука откриватели и пътешественици от цялата страна. Естествено ще се стремим към създаването на партньорства с колеги и организации от Европа и от всички други континенти. 
 
Реализирането на изложените до тук цели изисква определени финансови средства, затова като трети приоритет си поставяме постигането на финансова стабилност на дружеството. Като основни източници на средства, освен членския внос, предвиждаме да бъдат спонсорството и даренията, както и проектното финансиране. За целта предвиждам да бъде разработена финансова програма в която да се фиксират конкретните ни цели и средствата за тяхното постигаме. 
 
 
Geograf.bg: Защо трябва за един географ да бъде член на БГД? За кого е отворена организацията?
 
Стоян Недков: През последните няколко седмици чух много въпроси, които са свързани с ползите от дружеството и защо то трябва да съществува. Преди да отговоря конкретно на този въпрос бих искал да се върна за малко към историята на дружеството. То е създадено през ноември 1918 г. Това е времето точно след втората национална катастрофа, когато страната се намира в дълбока икономическа криза. И точно в този момент на всеобщо отчаяние и разруха, група хора решават да основат дружество, което си поставя цели свързани с духовното развитие на нацията. Това е един пример, който ние можем и трябва да следваме. На фона на моралната и духовна криза, в която се намира обществото ни през последните години ние повече от всякога се нуждаем от каузи, около които да се гради нашето общо бъдеще. За географската общност такава кауза може да бъде развитието на географското знание. Това, което дружеството може да даде на членовете си на първо място е чувството за принадлежност към една общност, която си поставя една такава възвишена цел. В малко по-практичен аспект дейностите по реализирането на тази цел ще спомогнат за това географската наука отново да намери своето място в обществото, а то от своя страна да се възползва от практическите ползи, които може да носи географката наука. 
 
Като конкретни ползи за членовете на дружеството бих могъл да посоча възможността получаване на своевременна актуална информация за събития и дейности, които са в сферата на техните професионални интереси, възможностите за младите колеги по-лесно да общуват помежду си и да получават помощ във връзка с тяхната работа. Надявам се, че участието в дружеството ще спомогне и за включването им в различни дейности, чрез които да повишават своята квалификация, както и да участват в различни проекти.   
 
По отношение на втората част от въпроса ви, организацията е отворена за всички, които имат отношение към географското знание. Според устава на дружеството членове могат да бъдат всички, които приемат целите, задачите и формите на дейност на дружеството и желаят да подпомогнат работата му. Няма никакви ограничения от гледна точка на образование, професионални или други критерии. Идеята ни е дружеството да обедини всички хора с интерес към географията.
 
 
Geograf.bg: По какъв начин всеки, имащ желание, може да помогне на БГД?
 
Стоян Недков: На първо място всеки, който иска да помогне може да се запише в дружеството и да се включи в неговата дейност. Както отбелязах преди малко, идеята ми за развитието на дружеството е всеки член да намери своето място в него и да подпомогне, с каквото може неговата работа. Само с общи усилия можем да постигнем целите, които сме си поставили.  
 
Освен ентусиазма всяка подобна организация се нуждае и от финансови ресурси, затова всеки, който има възможност може да подпомогне дружеството посредством спонсорство или дарение. 
 
 
Geograf.bg: Какво е Вашето лично послание към географската общност в България?
 
Стоян Недков: Основната мисия на дружеството е да обединява географите за постигането на общите цели, за които работим. Отворени сме за сътрудничество с всички сродни организации, които работят в областа на географията. Дълбокото ми убеждение е, че заедно можем повече.
 

Posted by dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро