Справочник събира стари и нови топоними в България

Книгата съдържа 4439 статии и отразява всички преименувания на физикогеографски обекти по официални документи от Освобождението 1878 г. до днес. Целта е да се събере ведно разнородна информация от карти, справочници, учебници и други документи, публикувани в годините. 
 
 
Често се случва туристи и пътуващи да използват новите карти, а местните хора, до които се допитват, си служат със старите имена, а така се стига до недоразумения, коментира в предговора авторът Александра Киселкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за селски и екологичен туризъм, редактор и създател на енциклопедични издания в областта на географията. по думите й често допълнително объркване се получава от слятото и разделното изписване на старите турски имена, прилагано в различни периоди, както и от многобройните нюанси на едно и също име.
 
 
Най-големите преименувания, според изследователката, са ставали през 1942 г. и след това в периода 1988 - 1989 г. По-малко на брой промени има през 1945, 1950, 1962, 1991 г.
 
 

Posted by dimitar.zhelev

3 Коментара - Справочник събира стари и нови топоними в България

Радослав (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Това ще е изключително ценно, защото на картите от различни периоди на издаване има различни наименования и много объркват.

Veni Tishkova (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Много полезно издание. Има толкова променени наименования през годините, че е трудно да се следят.

Николай (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Днес си купих книгата. Прочетох и 20-на страници от нея. Първите ми впечатления, за жалост, не са добри. Ще спомена 2-3 неща, без да задълбавам: - На нито едно от названията не е поставено ударение. Помоему груба и недопустима грешка. - Авторката споменава 4 държавни документи за наименованията. А те са повече. - Опира се често (авторката) на указ за наименованията от 1975 г. (вече е отменен), в който пише, че обектите от национално значение се наименуват и преименуват от Държавния съвет, и че решенията на този съвет се обнародват в Държавен вестник. И авторката е приела писала като официални куп имена опирайки се на писма на Държавния съвет от 1988 и 1989 г. (не пише в библиографията къде се и намират тия писма, че и ние заинтересованите да ги прочетем). И за тези писма - решения, се знае много добре, че НЕ СА обнародвани в Държавен вестник. Тоест те са невалидни!? Авторката цели да ги легитимира ли? -Списъците с използвана литература и карти, като са такава книга, е нищожен. Липсват твърде много географски работи свързани с топонимията. Да не говорим за отсъствието на цял куп езиковедски и ономастични изследвания по въпроса с местните имена. Когато прочета цялата книга мисля, че бройката на забелязаните слабости ще нарасне още.

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро