Рекордна численост на бялата лопатарка в гнездовата колония в „Пода”

От март месец насам Юлия Кестлер изследваше основните въпроси, свързани с гнезденето на емблематичния за защитената местност „Пода” вид. Мястото е поставено под защита именно за запазване на единствената по цялото ни Черноморско крайбрежие гнездова колония на бялата лопатарка. Числеността на вида е проследявана от 1970-те години и максимумът гнездящи двойки е достигал до 30-35.
 
 
През гнездовия сезон на 2015 г. изследването показа, че в „Пода” са гнездили 27 двойки от тази включена в Червената книга на България птица. Това е много добра новина, защото през годините след 2010 г. числеността на гнездящите двойки бе паднала под 10. Сред множеството интересни факти, които Юлия Кестлер събра за гнезденето на белите лопатарки е това, че птиците през 2015 г. почти не напускаха защитената местност. В предишни години лопатарките често отлитаха за търсене на храна чак до Атанасовското езеро, на около 7 км от колонията. Тази година гнездата на лопатарките бяха в 5 „групировки” – 4 по храсти тамарикс и една – в самия тръстиков масив.
 
 
 
 
Не са наблюдавани маркирани индивиди сред почиващите или хранещи се на групи бели лопатарки на различни места в защитената местност. Дори сега, когато почти всички малки са напуснали гнездата, много рядко се виждат малки групи да отлитат на север към Атанасовското езеро.
 
 
Източник: БДЗП
 

Posted by dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро