Рекорден брой граждани от ЕС дадоха своя глас за защита на природата

През май редица природозащитни организация стартираха кампанията „Природата в опасност!“ в отговор на предложението на Европейската  Комисията за преценка, дали съществуващите закони, касаещи природата, трябва да бъдат променени. Кампанията призовава за по-добро изпълнение и прилагане на съществуващите правила, определени от законите - известни като Директивите за птиците и за местообитанията.
 
 
Наред с почти половин милион граждани, над 120 екологични неправителствени организации изпратиха ясно послание към европейските политици: законите на ЕС за природата не трябва да бъдат променяни.
 
 
Законите защитават над 1000 ключови видове и над 27 000 природни обекти в Европа. Те целят опазването на редица емблематични видове в Европа. В резултат на това ЕС сега е дом на най-голямата в света мрежа от защитени територии - Натура 2000, която обхваща почти една пета от земите на ЕС.
 
 
Научните доказателства сочат, че законите ефективно защитават ключови застрашени видове и застрашени местообитания, и допринасят за социално-икономическото развитие на местните общности и региони.
 
 
Паралелно с общественото допитване, което приключи в края на юли, Комисията се консултира с широк кръг от заинтересовани страни, включително национални органи, ползватели на земеделски земи, бизнеса и неправителствени екологични организации. По-голямата част от тях подкрепят директивите и насочват вниманието към необходимостта от по-доброто им прилагане и изпълнение и към нуждата от по-добро финансиране за природозащитни дейности. Много малко от заинтересованите лица поставят под въпрос директивите в сегашната им форма и искат преразглеждане на законите. Силна подкрепа за директивите, изразяват фирми от циментовата промишленост, операторите на електропреносната мрежа, биологичното земеделие и туризъм.
 
 
Официалният анализ на консултацията ще бъде публикуван през есента на 2015 г. Окончателно решение относно бъдещето на природозащитните закони се очаква до юни 2016 г.
 
 
Източник: БДЗП
 
 

Posted by dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро