Разселване на елени лопатари в Родопите

Разселване на елени лопатари в Родопите

Елените лопатар произлизат от ловно стопанство „Студен кладенец”, където днес живеят сред дивата природа 1 500 животни. Ловното стопанство е собственост на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”  (НЛРС – СЛРБ) и се намира в Източните Родопи. То е едно от местата с най-голяма концентрация на вида в България и в Европа. Елените лопатари бяха разселени след няколко месеца престой в специално изградено адаптационно заграждение.
 
 
Снимка: Стефан Аврамов
 
 
Приветствам инициативата на Rewilding Europe, защото тя ще даде нова перспектива за този регион, както за възстановяване на дивата природа, така и за превръщането на Родопите в желана туристическа дестинация в България”, сподели заместник–министъра на земеделието и храните г-н Георги Костов, след като заедно с г-н Франс Схепер, изпълнителен директор на Rewilding Europe отвориха вратата на специалното ограждение и елените лопатари бяха пуснати на свобода. „Подкрепата за връщането на този вид, който е местен за страната ни, е възможно само със съдействието, помощта и разбирането на местните заитересовани страни и институциите, с които си сътрудничим”, допълва Стойчо Стойчев, ръководител на екипа на „По-диви Родопи”, партньор на  Rewilding Europe в България.
 
 
Разселените животни ще се присъединят към над 50 други елена лопатари, които бяха пуснати  край Черноочене и Тинтява, Крумовградско с амбицията да бъде възстановена популацията на вида в Източните Родопи. Еленът лопатар заедно с други диви тревопасни животни има решаваща роля за поддържането на мозаечния ландшафт на Родопите. Това е от огромно значение за опазване на биологичното разнообразие в Родопите, което е едно от най-богатите в Европа.
 
 
Освобождаването на тези животни стана възможно благодарение на сътрудничество с НСЛР-СЛРБ с Ловно-рибарските дружества, членове на Националната организация в Крумовград, Кърджали и село Тинтява. Фондация „По-диви Родопи” работи с местните организации  бъдат за възстановяване на биоразнообразието в Източните Родопи. Това ще се случи и в резултат на договореното с местните ловно-рибарски дружества споразумение за неловуване на освободените елени лопатари за срок от пет години, като по този начин ще се даде възможност на популацията да нараства и да се завърне в нови територии. „Възстановяването на елена лопатар се реализира в рамките на Националната програма за устойчиво развитие на дивечовъдните запаси в НСЛР-СЛРБ, чрез разселване на дивеч. Финансирането се осъществява със средства на сдруженията, членове на Националната организация. Само за последните две години са разселени 82 елена лопатари в ловно-стопанските района на ЛРД: Кърджали – 19, Крумовград - 18, Хисаря – 11, Пещера – 2 и Пазарджик – 32 елена лопатари, разказва г-н Васил Василев, главен секретар на Националния съюз на ловците и риболовците в България.
 
 
Стартира нова програма за възстановяване на природата в Родопите
 
С разселването на елена лопатар и официалното подписване на споразумение между Rewilding Europe и Фондация „По-диви Родопи” започва десетгодишна програма с първоначално финасиране, осигурено Фондация Сегре.  Основите цели на „По-диви Родопи” се фокусират върху конкретни дейности за възстновяване на дивата природа, като подпомагане завръщането на лешоядите (черния, египетския и белоглавия лешояд), управление на застрашени местообитания на базата на естествени процеси, връщане на елена лопатар, благородния елен и на свободноотглеждани коне в природата, подобряване състоянието на места от съществено значение за уникалната хирпетофауна, флора и насекоми и дейности насочени срещу бракониерството и използването на отрови, които все още се случват на тази територия.
 
 
 
Източните Родопи с всяка изминала година стават все по-популярна туристическа дестинация, благодарение на запазената си природа, привличаща туристи от цяла Европа. Това допринася много за развитието на местната икономика и създава стимул за живеещите там хора да подкрепят опазването на дивата природа.
 
 
Дейностите по подобряване състоянието на дивата природа ще се концентрират в източната част на Родопите: около река Арда, Бяла река, ловно-стопанство „Студен кладенец” и община Черноочене. Фондация „По-диви Родопи” ще работи в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), национални институции, местни общности, неправителствени организаци и местни туроператори.
 
 
Повече информация за Rewilding Europe може да намерите на: http://www.rewildingeurope.com/areas/rhodope-mountains/vision/
Може да следвате и страницата: rewilding Rhodope Fasebook
 
За повече информация и интервюта, моля свържете се с:
Стойчо Стойчев
Ръководител екип на Фондация „По-дивите Родопи”
Телефон: 0888/601 801
 

Posted by dimitar.zhelev

1 Коментара - Разселване на елени лопатари в Родопите

похвално (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Прекрасно начинание, за което с удоволствие бих помогнал - да върнем дивите животни у дома.

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро