Отлично представяне и награди за студенти-географи от СУ „Св. Климент Охридски” на международен конкурс, посветен на карста

Целта си организаторите формулират така: „Конкурсът е част от пилотната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu и има за цел да мотивира участници от всички възрастови групи, и най-вече младежи – ученици и студенти, да проявят по-сериозен интерес към природния феномен карст и неговото уникално разнообразие.”
 
 
На 23 септември 2015 г., в рамките на Международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – образование и обучение” (23-26 септември), всички победители в отделните категории на конкурса бяха официално представени и наградени от международното жури. Церемонията се състоя в Голямата зала на Централното управление на БАН.
 
 
С гордост трябва да съобщим, че и двата екипа от участници, студенти от специалност „География” на СУ „Св. Климент Охридски”, бяха отличени. В категорията „Мултимедийна презентация” Десислава Христова, Звезделина Айдарова и Лидия Семерджиева спечелиха втора награда, а поощрителната отиде при Лилия Матрачийска, Маргарита Стойнева, Божидара Голакова и Ива Луканова.
 
 
Честито на наградените!
 
 
Още в края на 2014 г., при среща и лекция с карстолога Петър Стефанов от НИГГГ, студенти от избираемата дисциплина „Карстови ландшафти в България” бяха информирани за новото издание на международното състезание и получиха каталога с наградените творби от миналите конкурси. Интересът и добрата им работа по време на обучението логично доведе до решението Десислава, Звезделина и Лидия да споделят своите впечатления, знания и умения в областта на карстовите ландшафти в мултимедийната презентация (видео) „Повърхностни карстови форми на релефа по южния склон на рида Камъка”.
 
 
Лидия, Маргарита, Божидара и Ива са студенти-географи със засилен интерес към природата на България и света. По своя инициатива те решиха да посетят и заснемат известни пещерни системи и карстови форми в Предбалкана и да коментират проблема за тяхното опазване. Всичко това те събраха в мултимедийната презентация „Карст в Предбалкана”.
 
 
Те, а и всички, заинтригувани от темата за карста и пещерите, могат да подготвят своите нови материали (рисунки, есета, реферати, фотографии, мултимедийни презентации и мн. др., за повече информация: http://www.prokarstterra.bas.bg/competition/categories.html) за следващото издание на конкурса през 2017 г.
 
 
Повечето от наградените творби на тазгодишния конкурс (без мултимедийните презентации) могат да бъдат разгледани до 11 октомври 2015 г. в изложба, разположена на първия етаж в Националния природонаучен музей. Предстои издаването на официален каталог на всички наградени творби от международния конкурс „КАРСТ ПОД ЗАЩИТА – ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА – 2015 година”.
 
 
Ето и снимки от събитието:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текст и снимки: Зорница Чолакова
 

Posted by dimitar.zhelev

2 Коментара - Отлично представяне и награди за студенти-географи от СУ „Св. Климент Охридски” на международен конкурс, посветен на карста

Димитър Желев (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Поздравления!!! Трудолюбието, старанието и таланта трябва да се оценяват достойно! Браво!

Румен Пенин (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Искрено се радвам за успеха ви! Студенти, като вас са гордост за ГГФ !!!

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро