Орлин Денков: Науката и образованието са две задължителни условия за една държава

Географ БГ: Откъде се породи в теб влечението към науката и образованието?
 
Орлин Денков: Науката и образованието са две задължителни условия за една държава и общество да продължават развитието си. Винаги съм вярвал, че образованието е ценност и фактор за успех във всяка една сфера. На това ме възпитаваше семейството ми. Моята баба беше учител и затова дълбоко уважавам хората, занимаващи се с образование и наука. В тази връзка мисля, че образованието трябва да бъде приоритет – за родителите, институциите и обществото. Децата трябва да бъдат стимулирани да обогатяват знанията си, включително да участват в различни форми на извънкласни занимания.
 
 
Географ БГ:  За кого е предназначен сайтът iskrata.bg? До кого искате да достигнете/ или на кого искате да помогнете чрез дейността си? Може и нещо друго да споделиш, за да обясним нагледно кой и как може да се възползва от платформата ?
 
Орлин Денков: Инициативата за създаване на платформата е на читалището, на което съм председател Народно читалище „Иван Вазов – 2014”, гр. София - едно от най-младите в България. Самият проект е подкрепен от районната администрация, кмета и останалите читалища в „Подуяне”. Така заедно поставихме основата.
 
 
 
 
iskrata.bg e платформа, която изцяло покрива функционалността на една съвременна социална мрежа, в която могат да бъдат създавани профили, да се публикуват новини, статии, информация за събития и прояви. Нашето желание е тя да стане място, в което действащите читалища и обществени организации, които развиват инициативи в сферата на образованието, науката и културата могат да представят своите дейности и проекти, да намира съмишленици и поддръжници. Платформата е некомерсиална и всички услуги са безплатни. Тя е създадена с дарение, за което искам да благодаря и се поддържа от група млади хора, които безвъзмездно работят за нейното развитие. Друга важна страна, която е основна е създаването на партньорства. Чрез iskrata.bg бихме искали да стимулираме и развиваме връзките между отделните организации.
 
 
Географ БГ: Каква трябва да бъде ролята на читалищата в днешното технологично и забързано време?
 
Орлин Денков: Читалището е общностен център, който е уникален и няма аналог в света. То е изцяло български модел, който събира на едно място традиции, просвета и култура. Немалка част от нашите бележити възрожденци и будители са и читалищни дейци.
 
Според мен днешното читалище трябва да бъде място, в което традициите и съвременното се пресичат. То трябва да възпитава децата и младежите в дух на родолюбие и в същото време да им предлага занимания, които са близки до тях и актуални за общество. Това могат да бъдат различни школи и курсове, водещи до усвояване на дигитални умения, включително програмиране, занимания, свързани с интернет, медии и други. Всичко онова, което е интересно на днешните деца. Развитието на подобен модел и дейности би привлякъл значително повече деца в читалищата.
 
 
Географ БГ:  Какво ви мотивира да създадете iskrata.bg?
 
Орлин Денков: Добрият пример. Положителното, което трябва да се показва, защото това може да бъде подходяща мотивация за привличане на повече хора към благородни каузи. Искаме да покажем, че в България има организации, които въпреки трудностите продължават да работят за обществото ни.
 
 
Другата причина е, че една част от читалищата нямат присъствие в интернет, което ги прави почти невидими, а те всъщност работят и създават културен и образователен продукт.
 
 
 
 
Географ БГ:  Каква искаш да бъде България след 10 години?
 
Орлин Денков: Искам България да бъде място, в което хората се връщат, а не заминават. Да бъде държава, която уважава своите учители и учени, да цени и подкрепя онези, които подпомагат развитието на обществото ни.
 

Posted by geolub

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро