Очакваме вашите материали за бр. 1 на е-списание „Географ”

Е-списание „Географ“

Българският географски портал – Географ БГ уведомява своите читатели и приятели на географията, че започва подготвянето на онлайн списание, чийто първи брой ще излезе до края на 2015 г. Е-списание „Географ” е посветено на географията и географското образование. С излизането на първия брой списанието ще получи уникален ISSN (International Standard Serial Number) код от Народната библиотека. Това означава, че всяка авторска публикация в него е със защитен статут на авторско право и има публикационна стойност. Е-списание „Географ” е предназначено за малки и големи, за ученици и студенти, за учители и научни работници, за всеки с любов към най-интересната и атрактивна наука – Географията.

В списанието ще намерите публикации в разделите Географска наука, Географско образование, Географски събития и новини, Личности, Занимателна и забавна география и др.

Мисия

Основната идея на е-списание „Географ” е да запознава обективно и систематизирано географската общност с новостите в сферата на географията и географското образование. В съдържанието очаквайте оригинални авторски публикации и разработки от университетски преподаватели, учители, научни работници, студенти, ученици, пътешественици и други приятели на най-древната наука, засягащи актуална и интересна тематика.

Е-списание „Географ” е замислено да излиза веднъж годишно (в периода ноември-декември), обобщавайки и анализирайки географските събития, новини и практики през изтеклата година, предоставяйки информация за новостите в образователните практики в страната и чужбина както в сферата на училищното, така и в сферата на университетското образование.

Място ще намират новини, посветени на научните открития и изменения в географското пространство в национален и международен план – нови държави, нови градове, смяна на флагове и столици, смяна на граници...

Кой може да публикува?

Всеки, който има авторска идея в духа на описаната по-горе мисия на е-списание „Географ”, може да предостави свой авторски материал (публикация, очерк, учебно приложение и др.). Разработването и оформянето на е-списание „Географ” е на доброволен принцип, вследствие на което на авторите не се полагат парични хонорари.

В е-списанието няма да бъдат публикувани анонимни материали или материали, които изразяват и внушават идеи, нарушаващи законодателството на Република България и общоприетите морални норми. Редакционният екип си запазва правото да не публикува определени материали, чиято информативност и достоверност е неясна или грешна.

Редактори и рецензенти

Редакционната колегия на е-списание „Географ” включва представители на академичната и училищната география, на природната и обществената география. Те ще осъществяват редакторска и рецензентска дейност при подготовката на списанието. При необходимост ще се търсят рецензенти извън редакторския колектив. Членове на редколегията са:

проф. д-р Румен Пенин, катедра по Ландшафтознание и опазване на природната среда в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен редактор на е-списанието;

доц. д-р Мариан Върбанов, ръководител на департамент География, Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН;

доц. д-р Георги Бърдаров, ръководител на катедра Социално-икономическа география в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”;

доц. д-р Милен Пенерлиев, катедра География, зам.-декан на Факултет по природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски"

доц. д-р Галин Петров, преподавател в катедра География на Исторически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

ас. Димитър Желев, катедра по Ландшафтознание и опазване на природната среда в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, съосновател на Български географски портал – Географ БГ.

Евгения Сарафова, експерт по ГИС и дистанционни изследвания, съосновател на Български географски портал – Географ БГ.

Радка Цингова, дългогодишен учител по география и организатор на географски мероприятия и извънкласни дейности в гр. Ямбол;

Валентина Стоянова, 69 СОУ „Димитър Маринов”, София;

Николета Деспова, ОУ „Братя Миладинови”, Бургас.

Срокове и условия за публикуване на материали в бр. 1

Желаещите да публикуват могат да изпратят своите материали до 31 октомври 2015 г. на адрес: spisanie@geograf.bg.

Авторските текстове трябва да са на български език в обем заедно с илюстрациите до 12 страници (размер: 12, шрифт: Times News Roman, междуредие: 1,5, формат .doc, .docx). За публикуването на статии, надхвърлящи посочения обем, решение взема Редакционната колегия.

Структура на текста и оформление:

- заглавие на статията, без съкращения;

- по-големите статии да се структурират с подзаглавия;

- сведения за автора (авторите) - име, фамилия (написани без инверсия и титли), имейл, месторабота (в посочената последователност);

- таблиците, фигурите и другите приложения се номерират. В полето под таблицата/фигурата се поставя заглавие, номер или обяснителна бележка за връзка с текста;

- илюстративните материали – снимки, илюстрации и др., се изпращат в отделни файлове във формати TIFF/JPG;

- литературата трябва да включва всички автори, споменати в текста, подредени по азбучен ред. Да се спазват стандартните библиографски изисквания и съкращения.

Всеки автор трябва да изпрати и отделен документ-декларация за авторство:

Аз...........................(три имена) от.........................................(име на институция/населено място) декларирам, че написаното от мен и приложените материали са резултат от авторския ми труд и не са обект на чуждо авторско право и съм съгласен те да бъдат използвани при развитието на образователната дейности на Българския географски портал - Географ БГ (www.geograf.bg)

Позволено е използването на графични и други източници със съответното цитиране, които са с публично право на ползване.

При възникнали въпроси, не се колебайте да пишете на посочения електронен адрес до екипа, подготвящ първия брой на е-списание „Географ”!

Разпространение

Е-списание „Географ” ще бъде публикувано на сайта на Българския географски портал – www.geograf.bg и ще бъде със свободен (безплатен) достъп. Всеки с интерес към географията и географското образование ще има достъп до него.

Разпространяването и публикуването на целите текстове от списанието или на части от тях е възможно само след изричното писмено разрешение на редколегията, при цитиране на източника и/или посочване на линк към оригиналната статия.

Posted by dimitar.zhelev

15 Коментара - Очакваме вашите материали за бр. 1 на е-списание „Географ”

Добрин Ламбрев (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Чудесна е идеята за подобен съвременен тип географско електронно издание. Няма много места, където да се публикуват географски материали и научни и научно-популярни. Това е възможност за публикации на колегите и наистина приветствам идеята за съществуването на това издание. Успех!

Теодор (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Поздравления за идеята!

За повече истин... (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Поздравления! Тази идея продължава концепцията на списание География21, което за съжаление внезапно прекрати съществуването си в началото на 2012 година по рещение на МОН. Добре, че сайтът му съществува и могат да се четат и свалят много от статиите и др. материали. Дължим го в голяма степен на колегата карстолог Петър Стефанов (департамен География на НИГГГ), ето адреса на сайта на списанието:http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/

Десислава Славчева (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Напълно подкрепям идеята ви за географско списание. Такова липсва на колегите. Желая успех!

Петър Петров (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Успех в начинанието!

Дали (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Дали последния коментар тук е бил оставен от проф. Петров :(

St (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Кога ще излезе 1 брой на Е - списание "Географ"?

Приятели (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Преди ден ас. Димитър Желев защити дисертацията си и вече е с научна степен доктор. Искрено го поздравяваме и му желаем здраве и висок географски дух, успехи в науката и работата със студентите. Гордеем се с тебе, Митко!

Марина Стоева (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Митко, поздравления! Пожелавам ти да покориш много върхове - както географски, така и житейски! Продължавай в същия неуморен дух!

St (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Поздравления за доктор Димитър Желев! „На най-важните житейски кръстопътища няма никакви пътни знаци.“ Чарли Чаплин

читател (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Ще излезе ли списанието?

Заинтересован (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Какво стана с това списание? Нищо не се знае...

Заинтересован (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Какво стана с това списание? Нищо не се знае...

Р.П. (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Ще излезе, сигурно е. Въпрос на администрация и време!

Васил (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Здравейте! Излязъл ли е наяве първия брой на списанието и откъде мога да го сваля?

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро