Най-голямата платформа за птици бе построена в Атанасовското езеро

Най-важната задача на бригадирите беше завършването на комплекса от платформи в южната част на Атанасовско езеро, които да послужат за почивка и гнездене на къдроглавите пеликани. Тази нова „почивна станция“ придоби площ от 144 m2 и вече е най-голямото подобно съоръжение в България. За максимално удобство на пеликаните платформите са покрити със снопи тръстика - окосени и пренесени от доброволците. Ремонтираха се и част от вече построените платформи в Атанасовско езеро и се почистиха от ненужна растителност, насипаха се с миди и др.
 
Снимка: Георги Петров
 
Демонтираха се защитните системи срещу хищници в северната част на Атанасовско езеро, които са комбинация от метални мрежи и електрически проводници и възпрепятстват наземните хищници (бездомни кучета, чакали, порове и др.) от навлизането в колониите от гнездящи птици. Рано напролет преди да загнездят птиците, тези системи ще бъдат монтирани отново в езерото.
 
Времето на бригадата не е случайно избрано, а е свързано с наблюдението на есенната миграция на реещите се птици (щъркели, пеликани, грабливи птици и др.) по миграционния път на птиците „Виа Понтика“. Всеки ден на наблюдателния пункт „Точката“ орнитолог обучаваше доброволците как да преброяват и да определят различните видове птици. Най-многоброен беше белият щъркел с над 100 000 индивида. Успоредно се извърши и ремонт на едната беседка на „Точката“, която беше разрушена през зимните месеци. Водеха се и специални турове за наблюдение на водолюбиви птици в Атанасовско езеро.
 
Тази година специално внимание бе обърнато и на някои други организмови групи освен птиците – наблюдаван бе най-малкият ходещ бозайник в света – етруската земеровка, а големият брой полевки по поляната осигури „персонален будилник“ за всяка палатка в лагера, тъй като бе разположена върху дупка на полевка.
 
За мен най-интересна беше лекцията за паразити, която Павел Николов от БАН представи, както и близките срещи с интересни змии и особено дисекцията на пъстрия смок, който намерихме смачкан на пътя. Посещението на трите бургаски езера по време на екскурзията и големия брой богомолки, които видяхме за мен ще остане незабравимо. Както и вечерните забавления - „легендарната“ игра на волейбол с легени, богатата музикална програма, която включваше супер джем сесии, защото в лагера имаше много инструменти – диджериду (австралийски инструмент), тарамбуки, четири китари, укулеле и кавал.“ – сподели Яна Николова от Френската гимназия в София, която след приключване на лагера остана да доброволства в „симБиотично“ до 4 септември.
 
Природозащитна бригада „Атанасовско езеро 2017” се организира от Българско дружество за защита на птиците по проект „Солта на живота”, финансиран от програма LIFE+ на ЕК и изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие, БДЗП и Черноморски солници” АД. 
 
Източник: БДЗП
 
 

Posted by geolub

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро