Награда за ученици от СУ Иван Вазов, гр.Мездра, в престижен конкурс

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова връчи първа награда на СУ „Иван Вазов“, град Мездра в годишното издание на конкурса „Мими Праматарова“. Церемонията по награждаването се проведе в Световния ден на околната среда в сградата на Националния политехнически музей. Организатори и инициатори на събитието са Националния доверителен еко фонд (НДЕФ) и НП „ Рила” и Фондация екологичен форум плюс. 
 
 
Училището спечели националната награда за природозащита в конкурс за изпълнение на училищния проект „Еко-кът Вазовче“. Проектът е осъществен в рамките на националната кампания за „Чиста околна среда”  за 2015 година, на МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Съгласно проектното предложение в двора на училището беше изграден еко-кът, обособени места за почивка и поставени хранилки за птици. Проектът има за цел насърчаване на екологосъобразен начин на живот и поддържане на чиста околна среда. 
 
 
Ученици и учители получиха кристална статуетка с грамота и парична награда, с която ще осъществят надграждащи дейности по проекта. Последващите стъпки в проекта целят да обогатят в учениците еко-енергийни знания, свързани с климатичните изменения и процеси - отчитане на резултатите по определени показатели, анализиране и изследване на данни. Планира се създаването и изграждането на мини-метеорологична станция, която да подпомогне учебния процес при изучаването на атмосферните процеси, природата и обвивката на Земята, опазването на околната среда, подобряването на здравно и гражданско образование и самосъзнание. 
 
Ръководител на проекта е Емилия Чолакова, преподавател по география и икономика. 
 

Posted by geolub

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро